Szkoła doktorska Politechniki Warszawskiej

Wyszukiwarka promotorów i obszarów badawczych

Promotor:
dr hab. inż. Anna Stelmach
Jednostka:
Wydział Transportu
E-mail:
ast@wt.pw.edu.pl
Dane kontaktowe:
Repozytorium PW:

Wykaz obszarów badawczych:

Obszar badawczy Dziedzina naukowa
sterowanie ruchem lotniczym, inżynieria transportu lotniczego, modelowanie procesów ruchu lotniczego, ocena procesów ruchu lotniczego, transport, modelowanie
Inżynieria Lądowa, Geodezja i Transport