Szkoła doktorska Politechniki Warszawskiej

Wyszukiwarka promotorów i obszarów badawczych

Promotor:
dr hab. inż. Andrzej Ratkiewicz
Jednostka:
Wydział Transportu
E-mail:
andrzej.ratkiewicz@pw.edu.pl
Dane kontaktowe:
Repozytorium PW:

Wykaz obszarów badawczych:

Obszar badawczy Dziedzina naukowa
logistyka, technologia transportu, transport, optymalizacja, logistyka, technologia magazynowania
Inżynieria Lądowa, Geodezja i Transport