Szkoła doktorska Politechniki Warszawskiej

Wyszukiwarka promotorów i obszarów badawczych

Promotor:
dr hab. inż. Agnieszka Machowska
Jednostka:
Wydział Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska
E-mail:
agnieszka.machowska@pw.edu.pl
Dane kontaktowe:
ul. Nowowiejska 20, pok. 338, 00-653 Warszawa
Repozytorium PW:

Wykaz obszarów badawczych:

Obszar badawczy Dziedzina naukowa
Obszar działalności naukowej obejmuje badanie możliwości wykorzystania ubocznych produktów spalania, w szczególności popiołów lotnych ze spalania fluidalnego węgla w materiałach budowlanych takich jak beton masywny, beton hydrotechniczny, zawiesiny twardniejące. Badanie właściwości spoiwa bezklinkierowego. Prace naukowe w tematyce gospodarki obiegu zamkniętego.
Inżynieria Lądowa, Geodezja i Transport