Szkoła doktorska Politechniki Warszawskiej

Wyszukiwarka promotorów i obszarów badawczych

Wykaz obszarów badawczych związanych z tagiem Popioly-lotne:

# Obszar badawczy Dziedzina naukowa
1 Obszar działalności naukowej obejmuje badanie możliwości wykorzystania ubocznych produktów spalania, w szczególności popiołów lotnych ze spalania fluidalnego węgla w materiałach budowlanych takich jak beton masywny, beton hydrotechniczny, zawiesiny twardniejące. Badanie właściwości spoiwa bezklinkierowego. Prace naukowe w tematyce gospodarki obiegu zamkniętego.