Szkoła doktorska Politechniki Warszawskiej

Wyszukiwarka promotorów i obszarów badawczych

Promotor:
dr hab. inż. arch. Radosław Achramowicz
Jednostka:
Wydział Architektury
E-mail:
radoslaw.achramowicz@pw.edu.pl
Dane kontaktowe:
Wydział Architektury, ul. Koszykowa 55, p. 17
Repozytorium PW:

Wykaz obszarów badawczych:

Obszar badawczy Dziedzina naukowa
INTERDYSCYPLINARNE POGRANICZA ARCHITEKTURY.
Architektura i Urbanistyka