Szkoła doktorska Politechniki Warszawskiej

Wyszukiwarka promotorów i obszarów badawczych

Promotor:
dr hab. inż. Wojciech Werpachowski
Jednostka:
Wydział Mechaniczny Technologiczny
E-mail:
wojciech.werpachowski@pw.edu.pl
Dane kontaktowe:
ST, 122, 8-10 poniedziałek
Repozytorium PW:

Wykaz obszarów badawczych:

Obszar badawczy Dziedzina naukowa

Tytuł projektu: Analiza metod i narzędzi zarządzania jakością. Ocena wpływu zastosowania metod i narzędzi w zarządzania jakością w przedsiębiorstwie z branży logistycznej. Projekt ma za zadanie wdrożyć szereg metod i narzędzi zarządzania jakością w firmie logistycznej prężnie rozwijającej się na polskim rynku. Miejscem wdrożenia będzie centrum logistyczne przedsiębiorstwa w Nadarzynie. Narzędzia i metody zarządzania jakością pozwolą przedsiębiorstwu osiągnąć wyższą jakość świadczonych usług i zwiększyć wydajność procesu. Zastosowanie powszechnie znanych metod i narzędzi służących do zarządzania jakością w przedsiębiorstwie zapewni standaryzację procesów, zminimalizuje ilość reklamacji, błędów oraz strat zwiększając tym samym wydajność procesu i obniżając jego zbędne koszty. Projekt przyczyni się również do eliminacji marnotrawstw definiowanych w Lean Management, zapewni płynny przebieg procesu oraz jego ciągłe doskonalenie.

Nauki o Zarządzaniu i Jakości