Szkoła doktorska Politechniki Warszawskiej

Wyszukiwarka promotorów i obszarów badawczych

Promotor:
dr hab. inż. Michał Wierzbicki
Jednostka:
Wydział Fizyki
E-mail:
michal.wierzbicki@pw.edu.pl
Dane kontaktowe:
Gmach Fizyki p.140
Repozytorium PW:

Wykaz obszarów badawczych:

Obszar badawczy Dziedzina naukowa
materiały, fizyka stosowana, fizyka ogólna, materia skondensowana, energia, fizyka chemiczna, materiały optyczne, materiały ferromagnetyczne, przewody ferromagnetyczne, ab initio, polaryzacja, płyny i plazmy, nanoribony, efekty termoelektryczne, siliken, grafen, elektrody
Nauki Fizyczne