Szkoła doktorska Politechniki Warszawskiej

Wyszukiwarka promotorów i obszarów badawczych

Promotor:
prof. dr hab. inż. Mariusz Zdrojek
Jednostka:
Wydział Fizyki
E-mail:
mariusz.zdrojek@pw.edu.pl
Dane kontaktowe:
Wydział Fizyki, p. 127
Repozytorium PW:

Wykaz obszarów badawczych:

Obszar badawczy Dziedzina naukowa
Pierwszy oobszar badawczy dotyczy produkcji i charakteryzacji nanokompozytów zawierających materiały o strukturze dwuwymiarowej (2D). Celem badań jest stworzenie i zbadanie kompozytu, który będzie wykazywał anizotropowy charakter przewodnictwa cieplnego, dzięki zaprojektowanej architekturze wewnętrznej i właściwościom wypełniacza 2D. Wytworzone materiały będą przeznaczone do aplikacji gdzie istotne jest kontrolowane zarządzanie transportem ciepła. Drugi obszar badwaczy dotyczy heterostruktur złożonych z nanometrycznych warstw materiałów krystalicznych i amorficznych z programowalnymi właściwościami fizycznymi w zakresie przewodnictwa cieplnego i elektrycznego. Badania realizowane są we współpracy z EMPA (Szwajcaria). Cel badawczy pracy dotyczy mikrostrukturalnej charakteryzacji wytworzonych heterostruktur, włączając w to badania za pomocą SEM, TEM, AFM, spektroskopii Ramana. Równie istotne będą badania właściwości elektrycznych i termicznych.
Nauki Fizyczne