Szkoła doktorska Politechniki Warszawskiej

Wyszukiwarka promotorów i obszarów badawczych

Promotor:
dr hab. inż. Katarzyna Rutkowska
Jednostka:
Wydział Fizyki
E-mail:
katarzyna.rutkowska@pw.edu.pl
Dane kontaktowe:
Gmach Fizyki, pokoj 123, tel. 5448
Repozytorium PW:

Wykaz obszarów badawczych:

Obszar badawczy Dziedzina naukowa
Praca naukowa dotycząca fotoniki ciekłych kryształów, w tym w szczególności ich zastosowań w układach optyki zintegrowanej. Badania teoretyczne (głównie numeryczne) i eksperymentalne dotyczące propagacji światła w przestrajalnych (elektrycznie i optycznie) falowodach i światłowodach ciekłokrystalicznych.
Nauki Fizyczne