Szkoła doktorska Politechniki Warszawskiej

Wyszukiwarka promotorów i obszarów badawczych

Promotor:
prof. dr hab. inż. Andrzej Kołodziejczyk
Jednostka:
Wydział Fizyki
E-mail:
andrzej.kolodziejczyk@pw.edu.pl
Dane kontaktowe:
Gmach Fizyki p.135B
Repozytorium PW:

Wykaz obszarów badawczych:

Obszar badawczy Dziedzina naukowa
optyka ,artykuł, współczynnik fazowy, dyfrakcyjny, optyka, obrazowanie, obrazowanie optyczne, elementy optyczne, dyfrakcja, faza światła, hologramy, projektowanie optyczne, optyka fourierowska, płytki strefowe, optoelektronika i fotonika, soczewki, badania, kolor, projekcja obrazu, optyka, próbkowanie, prezbiopia
Nauki Fizyczne