Szkoła doktorska Politechniki Warszawskiej

Wyszukiwarka promotorów i obszarów badawczych

Promotor:
dr hab. inż. Agata Fronczak
Jednostka:
Wydział Fizyki
E-mail:
agata.fronczak@pw.edu.pl
Dane kontaktowe:
Gmach Fizyki, pok. 101, termin konsultacji po uzgodnieniu
Repozytorium PW:

Wykaz obszarów badawczych:

Obszar badawczy Dziedzina naukowa
Proponowana tematyka badawcza obejmuje: 1. interdyscyplinarne zastosowania fizyki w zakresie analizy i modelowania sieci złożonych oraz 2. teoretyczne badania w zakresie fizyki przemian fazowych. Ad. 1. Wiele rzeczywistych układów przyjmuje postać sieci, czyli układu węzłów oraz połączeń między nimi. Przykładami układów o topologii sieci są m.in. Internet, sieci komunikacyjne, elektryczne i społeczne. Sieci rzeczywiste wykazują szereg nietrywialnych cech, takich jak efekt małych światów, struktury hierarchiczne i wspólnotowe. Analiza i modelowanie struktury i dynamiki tych układów, metody przewidywania ich ewolucji i sposoby ich kontroli stanowią oś badań zespołu. Ad. 2. Wyjaśnienie przyczyn i określenie warunków występowania przemian fazowych stanowi jedno z największych wyzwań fizyki. Wyzwanie to wciąż pozostaje aktualne, szczególnie w kontekście odkrytych niedawno hybrydowych (czyli mieszanego rzędu) przemian fazowych, które nie pasują do znanych klasyfikacji tych zjawisk. Analiza przemian hybrydowych z wykorzystaniem teorii pola średniego i kombinatoryki przeliczeniowej stanowi jeden z aktualnych tematów badawczych zespołu.
Nauki Fizyczne