Szkoła doktorska Politechniki Warszawskiej

Wyszukiwarka promotorów i obszarów badawczych

Promotor:
dr hab. inż. Andrzej Krawiecki
Jednostka:
Wydział Fizyki
E-mail:
 andrzej.krawiecki@pw.edu.pl
Dane kontaktowe:
Gmach Fizyki p. 6
Repozytorium PW:

Wykaz obszarów badawczych:

Obszar badawczy Dziedzina naukowa
szum/dźwięk, ogólny, rezonans, układy stochastyczne, rezonans stochastyczny, płyny, płyny i plazma, materia skondensowana, sieci złożone, chaos, bezskalowe, model Isinga, wyniki numeryczne, sieci bezskalowe, modele spinowe, model Isinga, szum wejściowy, temperatura, aproksymacja pola średniego, fizyka jądrowa i cząstek elementarnych, symulacje numeryczne, symulacje Monte Carlo
Nauki Fizyczne