Szkoła doktorska Politechniki Warszawskiej

Wyszukiwarka promotorów i obszarów badawczych

Promotor:
prof. dr hab. inż. Wojciech Artur Wróblewski
Jednostka:
Wydział Chemiczny
E-mail:
wojciech.wroblewski@pw.edu.pl
Dane kontaktowe:
Gmach Chemii, ul. Noakowskiego 3 (pok. 17), tel. 22 234 56 31
Repozytorium PW:

Wykaz obszarów badawczych:

Obszar badawczy Dziedzina naukowa
Nowoczesne systemy multisensorowe (elektroniczny język) w analizie farmaceutyków Elektroniczny język jest nowoczesnym urządzeniem do automatycznej analizy i klasyfikacji próbek o złożonym składzie. Jego sercem jest matryca sensorowa – specjalnie dobrany zestaw sensorów chemicznych o ograniczonej selektywności, których sprzężenie z technikami chemometrycznymi umożliwia analizę wielowymiarowych danych pomiarowych. Systemy takie znajdują zastosowanie w automatycznej kontroli jakości w przemyśle spożywczym, ochronie środowiska czy diagnostyce medycznej. Celem badań jest opracowanie systemów multisensorowych (elektronicznego języka) do analizy produktów farmaceutycznych, np. do oceny efektywności maskowania smaku gorzkiego, badania kinetyki uwalniania substancji leczniczych oraz rozpoznawania oryginalności farmaceutyków (produktów fałszowanych). Projektowanie takich urządzeń wymaga starannego doboru sensorów o zróżnicowanej selektywności oraz odpowiednich metod rozpoznawania obrazu.
Nauki Chemiczne