Szkoła doktorska Politechniki Warszawskiej

Wyszukiwarka promotorów i obszarów badawczych

Promotor:
prof. dr hab. inż. Wojciech Artur Wróblewski
Jednostka:
Wydział Chemiczny
E-mail:
wojciech.wroblewski@pw.edu.pl
Dane kontaktowe:
Gmach Chemii, ul. Noakowskiego 3 (pok. 17), tel. 22 234 56 31
Repozytorium PW:

Wykaz obszarów badawczych:

Obszar badawczy Dziedzina naukowa
Sensory elektrochemiczne z wykorzystaniem nowych selektywnych receptorów Sensory chemiczne są atrakcyjnymi urządzeniami analitycznymi, dostarczającymi informację o obecności składników próbki w czasie rzeczywistym, w trybie on-line. Ze względu na wysoką selektywność, czułość oraz spektrum rozwiązań konstrukcyjnych, stanowią konkurencyjne narzędzia wśród systemów kontroli analitycznej. Najważniejszym elementem sensora jest receptor molekularny zdolny do selektywnego rozpoznawania analitu, przy czym zdolności koordynacyjne takiego ligandu determinują parametry pracy czujnika. Celem badań jest projektowanie i konstrukcja klasycznych/miniaturowych sensorów elektrochemicznych, wykorzystujących nowe receptory molekularne. Realizacja prac związana jest z syntezą selektywnych receptorów (współpraca z dr A. Kasprzakiem, Katedra Chemii Organicznej), których struktura będzie staranne dobrana pod kątem rozpoznawania analitów, istotnych z punktu widzenia diagnostyki medycznej czy ochrony środowiska.
Nauki Chemiczne