Szkoła doktorska Politechniki Warszawskiej

Wyszukiwarka promotorów i obszarów badawczych

Promotor:
prof. dr hab. inż. Władysław Grzegorz Wieczorek
Jednostka:
Wydział Chemiczny
E-mail:
wladyslaw.wieczorek@pw.edu.pl
Dane kontaktowe:
Gmach Chemii, ul. Noakowskiego 3, pokoj 162. Konsultacje wtorek w godzinach 9-13
Repozytorium PW:

Wykaz obszarów badawczych:

Obszar badawczy Dziedzina naukowa
Moja działalność naukowa dotyczy projektowania, syntezy i badania właściwości materiałów stosowanych w chemicznych źródłach prądu głównie bateriach litowo-jonowych i superkondensatorach. W ostatnim okresie prace mojej grupy badawczej koncentrują się na opracowaniu nowej generacji soli litowych zawierających aniony Huckla jako komponentów elektrolitów stosowanych w ogniwach litowo-jonowych. Elektrolity zawierające te sole wykazują wysokie wartości liczby przenoszenia kationu litowego i mniejszą zdolność do asocjacji w porównaniu do elektrolitów dostępnych handlowo. Ich użycie powoduje zmniejszenie skutków rozkładu elektrolitu - termicznego i pod wpływem zanieczyszczeń, w związku z tym powoduje zwiększenie bezpieczeństwa użytkowania akumulatorów i wydłużenie czasu życia akumulatora. Opracowaliśmy też nowe generacje dodatków służących, jako składniki elektrolitu, do tworzenia stabilnych warstw międzyfazowych elektroda – elektrolit. Inny watek badawczy dotyczy zaprojektowania i zbadanie właściwości fizykochemicznych niewodnych protono przewodzących żeli stosowanych z powodzeniem w ogniwach elektrochromowych i kondensatorach wysokiej pojemności działających w niskich temperaturach do -50oC.
Nauki Chemiczne