Szkoła doktorska Politechniki Warszawskiej

Wyszukiwarka promotorów i obszarów badawczych

Promotor:
dr hab. inż. Tadeusz Edmund Hofman
Jednostka:
Wydział Chemiczny
E-mail:
tadeusz.hofman@pw.edu.pl
Dane kontaktowe:
Gmach Chemii, p. 150
Repozytorium PW:

Wykaz obszarów badawczych:

Obszar badawczy Dziedzina naukowa
Termodynamika roztworów. Właściwości termodynamiczne i fizyczne ciekłych mieszanin. Równowagi fazowe (ciecz-para, ciecz-ciecz, ciecz-ciało stałe) w układach dwu- i wieloskładnikowych. Nadmiarowe funkcje mieszania – funkcja Gibbsa, entalpia i objętość. Związki pomiędzy właściwościami czystych składników a właściwościami mieszaniny. Wyznaczanie eksperymentalne parametrów i opis modelowy - równania stanu i metody udziałów grupowych. Właściwości i ograniczenia modelowe. Obiektem zainteresowania są mieszaniny ciekłe, zarówno nie-elektrolity jak i elektrolity.
Nauki Chemiczne