Szkoła doktorska Politechniki Warszawskiej

Wyszukiwarka promotorów i obszarów badawczych

Wykaz obszarów badawczych związanych z tagiem Funkcje-nadmiarowe:

# Obszar badawczy Dziedzina naukowa
1 Termodynamika roztworów. Właściwości termodynamiczne i fizyczne ciekłych mieszanin. Równowagi fazowe (ciecz-para, ciecz-ciecz, ciecz-ciało stałe) w układach dwu- i wieloskładnikowych. Nadmiarowe funkcje mieszania – funkcja Gibbsa, entalpia i objętość. Związki pomiędzy właściwościami czystych składników a właściwościami mieszaniny. Wyznaczanie eksperymentalne parametrów i opis modelowy - równania stanu i metody udziałów grupowych. Właściwości i ograniczenia modelowe. Obiektem zainteresowania są mieszaniny ciekłe, zarówno nie-elektrolity jak i elektrolity.