Szkoła doktorska Politechniki Warszawskiej

Wyszukiwarka promotorów i obszarów badawczych

Promotor:
prof. dr hab. inż. Sergiusz Mariusz Luliński
Jednostka:
Wydział Chemiczny
E-mail:
sergiusz.lulinski@pw.edu.pl
Dane kontaktowe:
Gmach Chemii, pok. 35, poniedziałek 12-14
Repozytorium PW:

Wykaz obszarów badawczych:

Obszar badawczy Dziedzina naukowa
Tematyka badań obejmuje projektowanie związków luminescencyjnych, w tym szczególnie układów wykazujących termicznie aktywowaną opóźnioną fluorescencję (Thermally Activated Delayed Fluorescence, TADF). Główny kierunek badań polega na zastosowaniu nowego typu heterocyklicznych rdzeni boroorganicznych o silnych właściwościach elektronoakceptorowych jako kluczowych bloków budulcowych. Otrzymane związki będą wszechstronnie scharakteryzowane w celu określenia istotnych parametrów fotofizycznych. Planowane jest także ich zastosowanie jako emiterów w organicznych diodach luminescencyjnych (OLED).
Nauki Chemiczne