Szkoła doktorska Politechniki Warszawskiej

Wyszukiwarka promotorów i obszarów badawczych

Promotor:
prof. dr hab. inż. Patrycja Elżbieta Ciosek-Skibińska
Jednostka:
Wydział Chemiczny
E-mail:
patrycja.skibinska@pw.edu.pl
Dane kontaktowe:
Gmach Chemii, pok 20 w Katedrze Biotechnologii Medycznej,
Repozytorium PW:

Wykaz obszarów badawczych:

Obszar badawczy Dziedzina naukowa
Elektroniczny język – badanie korelacji sygnałów (soft)sensorów z właściwościami organoleptycznymi. „Świętym Graalem” przemysłu farmaceutycznego i spożywczego jest zastąpienie wyszkolonych ekspertów (panelu ludzkiego), zajmujących się oceną organoleptyczną, przez systemy maszynowego rozpoznawania smaku i zapachu, czyli sensory smaku i zapachu, zwane też „elektronicznymi nosami” i „elektronicznymi językami”. W ciągu ostatnich kilkunastu lat zdobyliśmy unikalne doświadczenie na tym polu – potrafimy budować systemy biomimetyczne, za pomocą których możemy stwierdzić maskowanie smaku gorzkiego w formulacjach pediatrycznych, określić sposób zastosowanego przetwarzania żywności w celu zwiększenia jej trwałości, czy ocenić efektywność sztucznych słodzików. Celem doktoratu będzie wytwarzanie (soft)sensorów/macierzy (soft)sensorów i akwizycja ich sygnałów, pod kątem eksploracji danych korelujących z właściwościami organoleptycznymi wybranych produktów spożywczych i/lub farmaceutycznych.
Nauki Chemiczne