Szkoła doktorska Politechniki Warszawskiej

Wyszukiwarka promotorów i obszarów badawczych

Promotor:
dr hab. Monika Maria Staniszewska
Jednostka:
Wydział Chemiczny
E-mail:
Monika.Staniszewska@pw.edu.pl
Dane kontaktowe:
Centrum Zaawansowanych Materiałow i Technologii Cezamat, pokoj nr 3.36, poniedziałek 9-12.00
Repozytorium PW:

Wykaz obszarów badawczych:

Obszar badawczy Dziedzina naukowa
Badania nad ścieżką sygnalną kalcyneuryny we wrodzonej odpowiedzi immunologicznej nad zakażeniami grzybami patogennymi. Analizy interakcji regulatorowej podjednostki kalcyneuryny Candida albicans Cal (kodowanej przez gen CNB1) z komórkami tucznymi (mastocytami) - sensorami wrodzonej i efektorami nabytej odporności. Określenie czy delecja lub chemiczna inhibicja kalcyneuryny z udziałem pochodnej proksyfilinowej (nasze wstępne badania aktywności in vitro oraz zastosowanie modelowania molekularnego) oraz innych inhibitorów, indukują mechanizmy obronne w miejscu wniknięci Cal: organizację synaps immunologicznych, zdolność fagocytarną mastocytów i produkcję NO, ROS i IL-10 (kluczowych w odpowiedzi przeciwgrzybiczej).
Nauki Chemiczne