Szkoła doktorska Politechniki Warszawskiej

Wyszukiwarka promotorów i obszarów badawczych

Promotor:
dr hab. Monika Maria Staniszewska
Jednostka:
Wydział Chemiczny
E-mail:
Monika.Staniszewska@pw.edu.pl
Dane kontaktowe:
Centrum Zaawansowanych Materiałow i Technologii Cezamat, pokoj nr 3.36, poniedziałek 9-12.00
Repozytorium PW:

Wykaz obszarów badawczych:

Obszar badawczy Dziedzina naukowa
Poznanie mechanizmu działania terapii onkolitycznej, biologii nowotworu oraz specyficznych badań odpowiedzi immunologicznej. Opracowanie nowych i efektywniejszych metod leczenia nowotworów (np. międzybłoniaka opłucnej) z użyciem wirusa onkolitycznego kodującego ICOS ligand w połączeniu z inhibitorem punku kontrolnego anti-PD-1. Badania nad zastosowaniem terapii łączonej: in vitro, ex vivo oraz in vivo z użyciem modeli myszy humanizowanych.
Nauki Chemiczne