Szkoła doktorska Politechniki Warszawskiej

Wyszukiwarka promotorów i obszarów badawczych

Promotor:
dr hab. inż. Mariola Koszytkowska-Stawińska
Jednostka:
Wydział Chemiczny
E-mail:
mariola.koszytkowska@pw.edu.pl
Dane kontaktowe:
Gmach Chemii, pok. 230, konsultacje poniedziałki 13.30 - 15.30 (office hours Mondays 13.30 - 15.30)
Repozytorium PW:

Wykaz obszarów badawczych:

Obszar badawczy Dziedzina naukowa
Synteza nowych związków organicznych - receptorów wybranych jonów (kationów lub anionów), istotnych z punktu widzenia ochrony środowiska. W tym celu zostaną zaprojektowane i otrzymane nowe pochodne zawierające ugrupowania funkcyjne determinujące ich potencjalne zastosowanie w roli receptora. Cząsteczki receptora będą zawierały ugrupowania amidowe, 1,2,3-triazolowe lub szkielet sumanenu. Dodatkowo, jest planowane wprowadzenie do cząsteczek receptora ugrupowań funkcyjnych nadających tym związkom właściwość wykazywania efektu wzmocnienia emisji indukowanego agregacją, dzięki któremu będzie możliwe poprawienie parametrów działania receptora. Właściwości fotofizyczne otrzymanych receptorów oraz zdolność wiązania analitu przez otrzymane receptory będą kompleksowo badane metodami spektroskopowymi (spektroskopia absorpcyjna i emisyjna, spektroskopia magnetycznego rezonansu jądrowego). Promotor pomocniczy: dr inż. Artur Kasprzak (KChO, WCh, PW).
Nauki Chemiczne