Szkoła doktorska Politechniki Warszawskiej

Wyszukiwarka promotorów i obszarów badawczych

Promotor:
dr hab. inż. Marek Królikowski
Jednostka:
Wydział Chemiczny
E-mail:
marek.krolikowski@pw.edu.pl
Dane kontaktowe:
Gmach Chemii, pokoj 148, piętro 1, termin konsultacji: poniedziałek 10.00 -12.00
Repozytorium PW:

Wykaz obszarów badawczych:

Obszar badawczy Dziedzina naukowa
Mój zespół zajmuje się badaniami nad materiałami zmienno-fazowymi (z ang. PCM - Phase Change Materials). PCM to substancje lub mieszaniny, które w wyniku zachodzących przemian fazowych (ciało stałe – ciecz, ciało stałe – ciało stałe, ciecz – para) zachowują stałą temperaturę natomiast pobierają lub oddają ciepło tzw. utajone. PCM mogą mieć różne zastosowanie, tj. magazynowanie energii słonecznej, w izolacji budynków i recyklingu ciepła odpadowego. Najbardziej efektywny PCM powinien spełniać następujące kryteria : 1) Wykazywać odpowiednią temperaturę przejścia fazowego w celu spełnienia praktycznego zastosowania. 2) Możliwie największą entalpia topnienia w celu zapewnienia wysokiej zdolności magazynowania ciepła. 3) Wysoką przewodność cieplną w celu osiągnięcia jak najszybszego transferu ciepła. 4) Powinny być nietoksyczne u niepalne w celu zapewnienia bezpieczeństwa. 6) Mieć niską cenę. W ramach badań opracowuję materiały PCM w formie kompozytu, które po optymalizacji w możliwie najwyższym stopniu spełniać będzie powyższe założenia.
Nauki Chemiczne