Szkoła doktorska Politechniki Warszawskiej

Wyszukiwarka promotorów i obszarów badawczych

Promotor:
dr hab. inż. Maciej Stanisław Siekierski
Jednostka:
Wydział Chemiczny
E-mail:
maciej.siekierski@pw.edu.pl
Dane kontaktowe:
Gmach Chemii, pok 408, brak ustalonych godzin konsultacji - proszę o kontakt mailowy.
Repozytorium PW:

Wykaz obszarów badawczych:

Obszar badawczy Dziedzina naukowa
Nowoczesne materiały dla gospodarki wodorowej i energetyki odnawialnej. Chemia, fizykochemia i elektrochemia materiałów funkcjonalnych takich jak nowe elektrolity do elektrolizerów, ogniw galwanicznych i paliwowych, materiały elektrodowe, czy też materiały dla mikro i optoelektroniki. Obszar zainteresowań obejmuje inżynierię molekularną, otrzymywanie materiałów z wykorzystaniem takich metod jak mechanosynteza i technika zol-żel, charakteryzację z wykorzystaniem technik immitancyjnych, elektroanalitycznych i spektroskopii terahercowej jak też i aplikacje tych materiałów w skali laboratoryjnej.
Nauki Chemiczne