Szkoła doktorska Politechniki Warszawskiej

Wyszukiwarka promotorów i obszarów badawczych

Promotor:
dr hab. inż. Maciej Stanisław Siekierski
Jednostka:
Wydział Chemiczny
E-mail:
maciej.siekierski@pw.edu.pl
Dane kontaktowe:
Gmach Chemii, pok 408, brak ustalonych godzin konsultacji - proszę o kontakt mailowy.
Repozytorium PW:

Wykaz obszarów badawczych:

Obszar badawczy Dziedzina naukowa
Inteligentne systemy energetyki wodorowej, rozproszonej, obywatelskiej i odnawialnej wykorzystujące elektrochemiczne zasobniki energii i ogniwa paliwowe o różnej konstrukcji i funkcjonalności. Samouczące systemy diagnostyczne dla przemysłowych komponentów elektrochemicznych wykorzystujące metody elektrochemicznej analizy sygnałowej i ich integracja z podsystemami energoelektronicznymi. Optymalizacja zasobników hybrydowych wykorzystujących źródła elektrochemiczne o różnej konstrukcji i charakterystykach operacyjnych. Niestandardowe metody wytwarzania wodoru z odpadów rolniczych, przemysłowych i komunalnych.
Nauki Chemiczne