Szkoła doktorska Politechniki Warszawskiej

Wyszukiwarka promotorów i obszarów badawczych

Promotor:
dr hab. inż. Łukasz Bartłomij Górski
Jednostka:
Wydział Chemiczny
E-mail:
lukasz.gorski@pw.edu.pl
Dane kontaktowe:
Gmach Chemii, pok. 18, codziennie 8-14
Repozytorium PW:

Wykaz obszarów badawczych:

Obszar badawczy Dziedzina naukowa
Ciecze jonowe w elektrodach referencyjnych do pomiarów biomedycznych Jedną z próbek, która może być wykorzystana do nieinwazyjnych pomiarów biomedycznych, jest pot. Do ciągłych pomiarów w pocie zaproponowano tak zwane „elektroniczne tatuaże”. Są to nieinwazyjne urządzenia analityczne z czujnikami umieszczonymi na ich powierzchni. Co ciekawe, niewiele badań dotyczy miniaturowych elektrod odniesienia, wobec których mierzony jest potencjał innych czujników. Jedną z możliwości opracowania nowych, bardziej stabilnych elektrod referencyjnych, jest zastosowanie cieczy jonowych. Celem badań będzie ustalenie zależności między strukturą i właściwościami cieczy jonowych a stabilnością potencjału elektrod referencyjnych opartych na tych związkach. Wybrane po tym etapie ciecze jonowe zostaną wykorzystane do przygotowania elektrod referencyjnych na miniaturowych, planarnych przetwornikach wykonanych techniką sitodruku.
Nauki Chemiczne