Szkoła doktorska Politechniki Warszawskiej

Wyszukiwarka promotorów i obszarów badawczych

Promotor:
prof. dr hab. inż. Krzysztof Jan Jankowski
Jednostka:
Wydział Chemiczny
E-mail:
krzysztof.jankowski@pw.edu.pl
Dane kontaktowe:
Gmach Chemii, Katedra Chemii Analitycznej, pok. 12, tel. 234-1377, środy i czwartki 10-15
Repozytorium PW:

Wykaz obszarów badawczych:

Obszar badawczy Dziedzina naukowa
Optyczna spektrometria emisyjna z użyciem plazmy indukowanej mikrofalami dostosowana do pomiarów w trybie pojedynczej cząstki materii to unikalna, opracowana przez nas technika umożliwiająca wielopierwiastkową analizę nanomateriałów w postaci proszku. Technika pozwala na badanie stechiometrii, jednorodności składu chemicznego, rozmiaru cząstek, dyspersyjności, kształtu i struktury cząstek i innych podobnych właściwości charakteryzujących nanomateriały takie jak nanostopy, nanocząstki funkcjonalizowane czy struktury rdzeń-płaszcz. Z kolei bardziej zaawansowane badania oddziaływań plazma-cząstka pozwalają na lepszy opis powstawania krótkotrwałego impulsu świetlnego rejestrowanego przez spektrometr, poprawienie dokładności i precyzji pomiarów w/w parametrów nanocząstek oraz wytłumaczenie towarzyszących zjawisk jak np. powstawania mikrowyładowania na powierzchni nanocząstki.
Nauki Chemiczne