Szkoła doktorska Politechniki Warszawskiej

Wyszukiwarka promotorów i obszarów badawczych

Promotor:
dr hab. inż. Katarzyna Monika Pawlak
Jednostka:
Wydział Chemiczny
E-mail:
katarzyna.pawlak@pw.edu.pl
Dane kontaktowe:
Gmach Chemii, pok. 234, środy 8-10, czwartki 12-14
Repozytorium PW:

Wykaz obszarów badawczych:

Obszar badawczy Dziedzina naukowa
Spektrometria mas w połączeniu z chromatografią cieczową (LC-MS) coraz częściej stosowana jest w rutynowej diagnostyce medycznej. Stało się tak, ponieważ metody oznaczania związków charakterystycznych dla zaburzeń metabolicznych za pomocą LC-MS zapewniają unikalną czułość i selektywność. Poważną wadą tej techniki jest jednak konieczność dostarczenia nietrwałych płynów ustrojowych do laboratorium analitycznego. W efekcie rozwijane są metody oznaczania metabolitów w suchej kropli krwi (DBS). Kropla krwi może być naniesiona na bibułę i wysuszona przez pacjenta a następnie wysłana do laboratorium. Oznaczanie metabolitów za pomocą LC-MS może być zautomatyzowane i prowadzi do znacznego obniżenia kosztów analizy. Prace prowadzone w tym obszarze wymagają opracowania metod oznaczania grup metabolitów charakterystycznych dla wybranej choroby. Podczas prac konieczne jest uwzględnienie trwałości i stopnia jednorodności badanych próbek w celu uzyskania czułej i powtarzalnej metody analitycznej.
Nauki Chemiczne