Szkoła doktorska Politechniki Warszawskiej

Wyszukiwarka promotorów i obszarów badawczych

Promotor:
dr hab. inż. Katarzyna Monika Pawlak
Jednostka:
Wydział Chemiczny
E-mail:
katarzyna.pawlak@pw.edu.pl
Dane kontaktowe:
Gmach Chemii, pok. 234, środy 8-10, czwartki 12-14
Repozytorium PW:

Wykaz obszarów badawczych:

Obszar badawczy Dziedzina naukowa
Techniki rozdzielania (chromatografia cieczowa i elektroforeza kapilarna) połączone ze spektrometrią mas pozwalają śledzić zmiany zawartości od kilku do tysięcy związków małocząsteczkowych w materiałach pochodzenia biologicznego lub środowiskowego. Ich użyteczność zależy od metody frakcjonowania, oczyszczania i wzbogacania związków. Zestaw aparaturowy w połączeniu z opracowanymi metodami nazywany jest platformą i stosowany jest do śledzenia zmian składu metabolitów w organizmach żywych. Duża liczba danych wymaga stosowania odpowiednich metod ich wizualizacji i analizy statystycznej ułatwiających wykrycie ważnych markerów biologicznych lub środowiskowych. Prace prowadzone w tym obszarze będą polegały na zbudowaniu platformy badawczej dla grup związków małocząsteczkowych pochodzenia roślinnego ważnych dla zdrowia ludzkiego. Konieczne będzie opracowanie warunków ich ekstrakcji, rozdzielania i detekcji, a na koniec przeprowadzenie analizy danych z użyciem narzędzi chemometrycznych.
Nauki Chemiczne