Szkoła doktorska Politechniki Warszawskiej

Wyszukiwarka promotorów i obszarów badawczych

Promotor:
dr hab. inż. Kamil Paduszyński
Jednostka:
Wydział Chemiczny
E-mail:
kamil.paduszynski@pw.edu.pl
Dane kontaktowe:
Wydział Chemiczny, Gmach Chemii, Katedra Chemii Fizycznej, p. 152
Repozytorium PW:

Wykaz obszarów badawczych:

Obszar badawczy Dziedzina naukowa
Zastosowanie chemoinformatycznych metod uczenia maszynowego w opracowaniu nowych korelacji empirycznych typu QSPR (quantitative structure-property relationship) do opisu i projektowania różnego rodzaju układów i właściwości fizykochemicznych.
Nauki Chemiczne