Szkoła doktorska Politechniki Warszawskiej

Wyszukiwarka promotorów i obszarów badawczych

Promotor:
prof. dr hab. inż. Janusz Zbigniew Lewiński
Jednostka:
Wydział Chemiczny
E-mail:
janusz.lewinski@pw.edu.pl
Dane kontaktowe:
Gmach Technologii Chemicznej, pok. 255, poniedziałek-czwartek, godz. 11-13
Repozytorium PW:

Wykaz obszarów badawczych:

Obszar badawczy Dziedzina naukowa
Nasza działalność badawcza ma charakter interdyscyplinarny i łączy zagadnienia fundamentalnej chemii nieorganicznej i metaloorganicznej z chemią supramolekularną, katalizą, materiałoznawstwem i nanotechnologą. Zasadniczym elementem naszych badań jest przekładanie fundamentalnych aspektów poznawczych w kierunku badań aplikacyjnych, które obejmujące m.in.: i) katalizę i procesy aktywacji małych cząsteczek (np. O2, N2, CO2), ii) kropki kwantowe do zastosowań w elektronice, biomedycynie i fotokatalizie, iii) hybrydowe nieorganiczno-organiczne perowskity do produkcji nowej generacji ogniw fotowoltaicznych, czy iv) materiały porowate do magazynowania i separacji gazów, kontrolowanego uwalniania leków i prowadzenia procesów katalitycznych. W prowadzonych badaniach rozwijamy zarówno klasyczne procesy rozpuszczalnikowe jak i transformacje w ciele stałym obejmujące reakcje mechanochemiczne (tj.. napędzane siłą mechaniczną) oraz procesy typu „slow chemistry” (tj.. samorzutne przekształcenia bez bodźca zewnętrznego).
Nauki Chemiczne