Szkoła doktorska Politechniki Warszawskiej

Wyszukiwarka promotorów i obszarów badawczych

Wykaz obszarów badawczych związanych z tagiem Materialy-porowate:

# Obszar badawczy Dziedzina naukowa
1 Nasza działalność badawcza ma charakter interdyscyplinarny i łączy zagadnienia fundamentalnej chemii nieorganicznej i metaloorganicznej z chemią supramolekularną, katalizą, materiałoznawstwem i nanotechnologą. Zasadniczym elementem naszych badań jest przekładanie fundamentalnych aspektów poznawczych w kierunku badań aplikacyjnych, które obejmujące m.in.: i) katalizę i procesy aktywacji małych cząsteczek (np. O2, N2, CO2), ii) kropki kwantowe do zastosowań w elektronice, biomedycynie i fotokatalizie, iii) hybrydowe nieorganiczno-organiczne perowskity do produkcji nowej generacji ogniw fotowoltaicznych, czy iv) materiały porowate do magazynowania i separacji gazów, kontrolowanego uwalniania leków i prowadzenia procesów katalitycznych. W prowadzonych badaniach rozwijamy zarówno klasyczne procesy rozpuszczalnikowe jak i transformacje w ciele stałym obejmujące reakcje mechanochemiczne (tj.. napędzane siłą mechaniczną) oraz procesy typu „slow chemistry” (tj.. samorzutne przekształcenia bez bodźca zewnętrznego).
2 Obszar badawczy obejmuje techniki wytwarzania, charakteryzacji i modelowania numerycznego w celu projektowania mikrostruktury i właściwości materiałów porowatych oraz procesów w nich zachodzących. Wytwarzanie materiałów bazuje na takich technikach jak: tape casting, druk 3D, chemiczna i elektrochemiczna modyfikacja powierzchni. Charakteryzacja obejmuje zaawansowane badania struktury materiałów (pomiary porowatości, mikroskopia elektronowa, tomografia rentgenowska, FIB-SEM oraz ilościową analizę zarówno obrazów struktury 2D, jak i 3D). Charakteryzacja obejmuje także badanie elektrochemiczne (w tym badania EIS), badania przepuszczalności i przewodności elektrycznej. Istotnym elementem badań jest modelowanie struktury, właściwości i procesów z zastosowaniem zaawansowanych technik modelowania komputerowego, takich jak: DFT, dynamika molekularna oraz FEM. Obszar zastosowań wytwarzanych materiałów obejmuje w szczególności: katalizatory, ogniwa paliwowe, filtry i membrany – pasywne i aktywne, magazyny cieczy i gazów, wymienniki ciepła, bariery akustyczne, bariery cieplne.