Szkoła doktorska Politechniki Warszawskiej

Wyszukiwarka promotorów i obszarów badawczych

Promotor:
dr hab. inż. Elżbieta Jastrzębska
Jednostka:
Wydział Chemiczny
E-mail:
elzbieta.jastrzebska@pw.edu.pl
Dane kontaktowe:
Wydział Chemiczny, Gmach Chemii, pok. 201, konsultacje - czwartek 12-15
Repozytorium PW:

Wykaz obszarów badawczych:

Obszar badawczy Dziedzina naukowa
Obszar badań dotyczy opracowania zaawansowanych trójwymiarowych modeli komórkowych oraz nowych mikroprzepływowych systemów, w których w pewnym stopniu możliwe jest odtworzenie warunków in vivo. Dzięki zastosowaniu technologii tj. fotolitografia, mikrofrezowanie, druk 3D opracowujemy systemy typu Organ-on-a-chip, umożliwiające odtworzenie mikrośrodowiska i hodowlę komórek danej tkanki np. serca, trzustki. Kolejnym zagadnieniem jest opracowanie systemów unaczynienia tego typu modeli (vessels-on-a-chip), dzięki czemu możliwe jest odwzorowanie połączenia kilku narządów w jednym mikrosystemie, uzyskując model Body-on-a-chip. Wykorzystywane one mogą być jako rozwiązania konstrukcyjne i metodyczne do badania funkcji komórek, symulacji stanów chorobowych czy oceny toksyczności wybranych metod terapeutycznych. Prowadzone badania są z pogranicza mikrotechnologii, technologii materiałowej, biotechnologii, biologii oraz inżynierii komórkowej.
Nauki Chemiczne