Szkoła doktorska Politechniki Warszawskiej

Wyszukiwarka promotorów i obszarów badawczych

Promotor:
dr hab. inż. Dominik Jerzy Jańczewski
Jednostka:
Wydział Chemiczny
E-mail:
dominik.janczewski@pw.edu.pl
Dane kontaktowe:
Gmach Technologii Chemicznej, Pawilon p.28; dominik.janczewski@pw.edu.pl; tel: +22 234 5583; http://biomat.ch.pw.edu.pl/
Repozytorium PW:

Wykaz obszarów badawczych:

Obszar badawczy Dziedzina naukowa
MATERIAŁY PRZECIWPOROSTOWE Zarastanie biologiczne (biofouling) jest procesem akumulacji materiału biologicznego, wzrostu mikroorganizmów i organizmów wyższych na powierzchniach. W przypadku powierzchni urządzeń lub innych obiektów wytworzonych przez człowieka, zarastanie może prowadzić do poważnych konsekwencji ekonomicznych oraz zdrowotnych. Zarastanie biologiczne jest szczególnie uciążliwe dla urządzeń biomedycznych, w procesach uzdatniania wody oraz dla gospodarki morskiej. W zespole BioMat staramy się opracować powłoki polimerowe, które pozwalają na przeciwdziałanie procesowi biozarastania oraz zrozumieć sam proces na poziomie molekularnym. W tym celu opracowujmy cienkie filmy na bazie matryc polimerowych, które obniżą adhezję molekuł i organizmów do podłoża albo będą wykazywały właściwości samoczyszczące (self-cleaninig).
Nauki Chemiczne