Szkoła doktorska Politechniki Warszawskiej

Wyszukiwarka promotorów i obszarów badawczych

Promotor:
dr hab. inż. Monika Agnieszka Żubrowska-Sudoł
Jednostka:
Wydział Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska
E-mail:
monika.sudol@pw.edu.pl
Dane kontaktowe:
Gmach Wydziału Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska, pokoj 514, konsultacje: wtorek 14:15- 15:00
Repozytorium PW:

Wykaz obszarów badawczych:

Obszar badawczy Dziedzina naukowa
Monitoring ilości i jakości ścieków. Metody biologicznego oczyszczania ścieków ze szczególnym uwzględnieniem metod innowacyjnych. Odzysk zasobów i energii w gospodarce ściekowej. Technologie odpowiadające na wyzwania gospodarki o obiegu zamkniętym. Monitoring gospodarki o obiegu zamkniętym w przedsiębiorstwach wodociągowo-kanalizacyjnych.
Inżynieria Środowiska, Górnictwo i Energetyka