Szkoła doktorska Politechniki Warszawskiej

Wyszukiwarka promotorów i obszarów badawczych

Promotor:
prof. dr hab. Monika Ewelina Załęska-Radziwiłł
Jednostka:
Wydział Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska
E-mail:
monika.radziwill@pw.edu.pl
Dane kontaktowe:
WIBHiŚ, pokoj 701
Repozytorium PW:

Wykaz obszarów badawczych:

Obszar badawczy Dziedzina naukowa
Ekotoksyczność, genotoksyczność ksenobiotyków (m.in.substancje farmaceutyczne, nanocząstki, mikroplastik), wód, ścieków, osadów dennych, gleb. Ocena zagrożenia i ryzyka ekologicznego. Biodegradacja zanieczyszczeń wraz z ekotoksykologiczną oceną procesów.
Inżynieria Środowiska, Górnictwo i Energetyka