Szkoła doktorska Politechniki Warszawskiej

Wyszukiwarka promotorów i obszarów badawczych

Wykaz obszarów badawczych związanych z tagiem Ekotoksycznosc:

# Obszar badawczy Dziedzina naukowa
1 Ekotoksyczność, genotoksyczność ksenobiotyków (m.in.substancje farmaceutyczne, nanocząstki, mikroplastik), wód, ścieków, osadów dennych, gleb. Ocena zagrożenia i ryzyka ekologicznego. Biodegradacja zanieczyszczeń wraz z ekotoksykologiczną oceną procesów.