Szkoła doktorska Politechniki Warszawskiej

Wyszukiwarka promotorów i obszarów badawczych

Promotor:
prof. dr hab. inż. Małgorzata Jadwiga Kacprzak
Jednostka:
Wydział Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii
E-mail:
malgorzata.kacprzak@pw.edu.pl
Dane kontaktowe:
Wydział BMiP, Gmach Głowny, pokoj 132
Repozytorium PW:

Wykaz obszarów badawczych:

Obszar badawczy Dziedzina naukowa
• smart city – rozwiązania interdyscyplinarne dla klimatu; • zagospodarowanie odpadów zgodnie z zasadami GOZ (bilans energii i materii); • wspomaganie procesów remediacji gleb zanieczyszczonych z wykorzystaniem metod hybrydowych; • ocena przydatności odpadów i ubocznych produktów w procesach technologicznych jako substratów do wytwarzania produktów (np. nawozów, substytutów gleb) do wspomagania procesów rewitalizacji gleb • ocena znaczenia zieleni miejskiej i upraw roślin energetycznych do sekwestracji węgla i usuwania zanieczyszczeń • ocena stanu jakości mikroklimatu wnętrza budynków
Inżynieria Środowiska, Górnictwo i Energetyka