Szkoła doktorska Politechniki Warszawskiej

Wyszukiwarka promotorów i obszarów badawczych

Wykaz obszarów badawczych związanych z tagiem Microclimare-mycology:

# Obszar badawczy Dziedzina naukowa
1 • smart city – rozwiązania interdyscyplinarne dla klimatu; • zagospodarowanie odpadów zgodnie z zasadami GOZ (bilans energii i materii); • wspomaganie procesów remediacji gleb zanieczyszczonych z wykorzystaniem metod hybrydowych; • ocena przydatności odpadów i ubocznych produktów w procesach technologicznych jako substratów do wytwarzania produktów (np. nawozów, substytutów gleb) do wspomagania procesów rewitalizacji gleb • ocena znaczenia zieleni miejskiej i upraw roślin energetycznych do sekwestracji węgla i usuwania zanieczyszczeń • ocena stanu jakości mikroklimatu wnętrza budynków