Szkoła doktorska Politechniki Warszawskiej

Wyszukiwarka promotorów i obszarów badawczych

Promotor:
dr hab. inż. Bernard Adam Zawada
Jednostka:
Wydział Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska
E-mail:
bernard.zawada@pw.edu.pl
Dane kontaktowe:
IŚ, p. 101; s. letni czwartek godz. 10:15, s. zimowy piątek god. 12:15
Repozytorium PW:

Wykaz obszarów badawczych:

Obszar badawczy Dziedzina naukowa
Obszar badawczy związany jest z regulacją, identyfikacją i sterowaniem procesów cieplnych w obszarze Ciepłownictwa, Ogrzewnictwa, Wentylacji, Klimatyzacji i Chłodnictwa, ze szczególnym uwzględnieniem Klimatyzacji i Ogrzewnictwa. Stosowana metody badawcze obejmują badania doświadczalne i symulacje numeryczne. Przykładowe zagadnienia badawcze to: 1. Symulacja i optymalizacja procesów cieplnych w systemach Klimatyzacji i Ogrzewnictwa (KiO) 2. Niekonwencjonalne oraz suboptymalne i optymalne algorytmy sterowania w systemach Klimatyzacji i Ogrzewnictwa (KiO) 3. Systemy BMS w eksploatacji obiektów budowlanych 4. Minimalizacja zużycia energii i kosztów w eksploatacji budynków 5. Pomiary i identyfikacja procesów w systemach KiO
Inżynieria Środowiska, Górnictwo i Energetyka