Szkoła doktorska Politechniki Warszawskiej

Wyszukiwarka promotorów i obszarów badawczych

Promotor:
dr hab. inż. Agnieszka Tabernacka
Jednostka:
Wydział Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska
E-mail:
agnieszka.tabernacka@pw.edu.pl
Dane kontaktowe:
Wydział Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska, Nowowiejska 20, pokoj 801, konsultacje: piątki 15:00-17:00
Repozytorium PW:

Wykaz obszarów badawczych:

Obszar badawczy Dziedzina naukowa
Głównym obszarem działalności naukowo-badawczej są procesy biologicznego usuwania zanieczyszczeń gazowych z gazów odlotowych, a także inne zagadnienia z zakresu biotechnologii w inżynierii i ochronie środowiska, takie jak procesy biodegradacji związków trudnorozkładalnych, w tym chlorowcopochodnych węglowodorów, biologiczna eliminacja zanieczyszczeń ze środowiska gruntowo-wodnego oraz biotechnologie wytwarzania produktów użytecznych ze ścieków i odpadów.
Inżynieria Środowiska, Górnictwo i Energetyka