Szkoła doktorska Politechniki Warszawskiej

Wyszukiwarka promotorów i obszarów badawczych

Wykaz obszarów badawczych związanych z tagiem Biologiczne-oczyszczanie-gazow:

# Obszar badawczy Dziedzina naukowa
1 Głównym obszarem działalności naukowo-badawczej są procesy biologicznego usuwania zanieczyszczeń gazowych z gazów odlotowych, a także inne zagadnienia z zakresu biotechnologii w inżynierii i ochronie środowiska, takie jak procesy biodegradacji związków trudnorozkładalnych, w tym chlorowcopochodnych węglowodorów, biologiczna eliminacja zanieczyszczeń ze środowiska gruntowo-wodnego oraz biotechnologie wytwarzania produktów użytecznych ze ścieków i odpadów.