Szkoła doktorska Politechniki Warszawskiej

Wyszukiwarka promotorów i obszarów badawczych

Promotor:
dr hab. inż. Adam Muszyński
Jednostka:
Wydział Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska
E-mail:
adam.muszynski@pw.edu.pl
Dane kontaktowe:
Gmach Wydziału Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska, 412
Repozytorium PW:

Wykaz obszarów badawczych:

Obszar badawczy Dziedzina naukowa
Bioróżnorodność mikroorganizmów biorących udział w usuwaniu związków biogennych ze ścieków, dynamika zmian populacji mikroorganizmów w osadzie czynnym. Zależności pomiędzy układem technologicznym, parametrami oczyszczania ścieków a strukturą zbiorowisk mikroorganizmów w osadzie czynnym, czynniki wpływające na eliminację biogenów ze ścieków. Biologiczna eliminacja zanieczyszczeń ropopochodnych z gleby i ścieków, czynniki wspomagające bioremediacji. Mikroorganizmy stanowiących zanieczyszczenie powietrza i wody, badania bioaerozoli w powietrzu wewnętrznym i zewnętrznym, mikroorganizmy w układach wentylacji i klimatyzacji, przyczyny rozwoju mikroorganizmów w instalacjach przemysłowych.
Inżynieria Środowiska, Górnictwo i Energetyka