Szkoła doktorska Politechniki Warszawskiej

Wyszukiwarka promotorów i obszarów badawczych

Wykaz obszarów badawczych związanych z tagiem Biotechnologia-w-inzynierii-srodowiska:

# Obszar badawczy Dziedzina naukowa
1 Bioróżnorodność mikroorganizmów biorących udział w usuwaniu związków biogennych ze ścieków, dynamika zmian populacji mikroorganizmów w osadzie czynnym. Zależności pomiędzy układem technologicznym, parametrami oczyszczania ścieków a strukturą zbiorowisk mikroorganizmów w osadzie czynnym, czynniki wpływające na eliminację biogenów ze ścieków. Biologiczna eliminacja zanieczyszczeń ropopochodnych z gleby i ścieków, czynniki wspomagające bioremediacji. Mikroorganizmy stanowiących zanieczyszczenie powietrza i wody, badania bioaerozoli w powietrzu wewnętrznym i zewnętrznym, mikroorganizmy w układach wentylacji i klimatyzacji, przyczyny rozwoju mikroorganizmów w instalacjach przemysłowych.