Szkoła doktorska Politechniki Warszawskiej

Wyszukiwarka promotorów i obszarów badawczych

Promotor:
prof. dr hab. inż. Piotr Maria Przybyłowicz
Jednostka:
Wydział Samochodów i Maszyn Roboczych
E-mail:
piotr.przybylowicz@pw.edu.pl
Dane kontaktowe:
gmach SiC, Narbutta 84, pok. 2.10, czwartki 14-15
Repozytorium PW:

Wykaz obszarów badawczych:

Obszar badawczy Dziedzina naukowa
Tematyka badawcza dotyczy problem flatteru układu poziomej kolumny Zieglera umieszczonej na szorstkiej i ruchomej powierzchni. Poprzez rolkę zamocowaną poprzecznie do drugiego członu kolumny przenoszona jest siła tarcia posiadającą zmienną składową śledzącą. Składowa ta może powodować dynamiczną utratę stateczności układu i prowadzić do bifurkacji położenia równowagi w stateczny lub niestateczny cykl graniczny (drgania flatterowe). Zadanie polega na zbudowaniu modelu matematycznego układu i analitycznym sprawdzeniu rezultatów eksperymentu przeprowadzonego przez D. Bigoniego i G. Nosellego (Uniwersytet w Trydencie), którzy zaproponowali interesujący i nowatorski sposób realizacji obciążenia śledzącego w kolumnie Zieglera. Zadanie zostanie rozszerzone na analizę okołokrytyczną układu, w którym źródłem nieliniowości jest siła tarcia kulombowskiego i sposób jej transferu na kolumnę.
Inżynieria Mechaniczna