Szkoła doktorska Politechniki Warszawskiej

Wyszukiwarka promotorów i obszarów badawczych

Wykaz obszarów badawczych związanych z tagiem Drgania-flatterowe:

# Obszar badawczy Dziedzina naukowa
1 Tematyka badawcza dotyczy problem flatteru układu poziomej kolumny Zieglera umieszczonej na szorstkiej i ruchomej powierzchni. Poprzez rolkę zamocowaną poprzecznie do drugiego członu kolumny przenoszona jest siła tarcia posiadającą zmienną składową śledzącą. Składowa ta może powodować dynamiczną utratę stateczności układu i prowadzić do bifurkacji położenia równowagi w stateczny lub niestateczny cykl graniczny (drgania flatterowe). Zadanie polega na zbudowaniu modelu matematycznego układu i analitycznym sprawdzeniu rezultatów eksperymentu przeprowadzonego przez D. Bigoniego i G. Nosellego (Uniwersytet w Trydencie), którzy zaproponowali interesujący i nowatorski sposób realizacji obciążenia śledzącego w kolumnie Zieglera. Zadanie zostanie rozszerzone na analizę okołokrytyczną układu, w którym źródłem nieliniowości jest siła tarcia kulombowskiego i sposób jej transferu na kolumnę.