Szkoła doktorska Politechniki Warszawskiej

Wyszukiwarka promotorów i obszarów badawczych

Promotor:
dr hab. inż. Joanna Barbara Radziejewska
Jednostka:
Wydział Mechaniczny Technologiczny
E-mail:
joanna.radziejewska@pw.edu.pl
Dane kontaktowe:
Gmach Nowy Lotniczy p.47, sr 10-12
Repozytorium PW:

Wykaz obszarów badawczych:

Obszar badawczy Dziedzina naukowa
Warstwa wierzchnia materiałów, metody badań stanu warstwy wierzchniej: struktura geometryczna powierzchni, badania mikrostruktury, naprężeń własnych. Nowe metody badań materiałów, ocena właściwości materiałów i warstw w warunkach dużych prędkości odkształcenia z wykorzystaniem nanosekundowych impulsów laserowych. Metody podwyższenia trwałości i niezawodności maszyn i urządzeń, obróbki erozyjne, obróbka laserowa, obróbki hybrydowe. Nowoczesne metody modyfikacji warstwy wierzchniej w szczególności technologie laserowe.
Inżynieria Mechaniczna