Szkoła doktorska Politechniki Warszawskiej

Wyszukiwarka promotorów i obszarów badawczych

Wykaz obszarów badawczych związanych z tagiem Laser-technology:

# Obszar badawczy Dziedzina naukowa
1 Warstwa wierzchnia materiałów, metody badań stanu warstwy wierzchniej: struktura geometryczna powierzchni, badania mikrostruktury, naprężeń własnych. Nowe metody badań materiałów, ocena właściwości materiałów i warstw w warunkach dużych prędkości odkształcenia z wykorzystaniem nanosekundowych impulsów laserowych. Metody podwyższenia trwałości i niezawodności maszyn i urządzeń, obróbki erozyjne, obróbka laserowa, obróbki hybrydowe. Nowoczesne metody modyfikacji warstwy wierzchniej w szczególności technologie laserowe.