Szkoła doktorska Politechniki Warszawskiej

Wyszukiwarka promotorów i obszarów badawczych

Promotor:
dr hab. inż. Jan Kazimierz Freundlich
Jednostka:
Wydział Samochodów i Maszyn Roboczych
E-mail:
jan.freundlich@pw.edu.pl
Dane kontaktowe:
SIMR, 2.11, Środy 11.15 do 12.00, Czwartki 12.00 do 12.45
Repozytorium PW:

Wykaz obszarów badawczych:

Obszar badawczy Dziedzina naukowa
Modelowanie i analiza dynamiki zderzeń nieliniowych elementów konstrukcyjnych uwzględniające rozpraszanie energii. Modelowanie i analiza dynamiki układów z elementami piezoelektrycznymi. Modelowanie i analiza dynamiki elementów konstrukcji, których właściwości lepkosprężyste opisane są równaniami różniczkowymi ułamkowego rzędu. Energy harvesting. Badanie tłumienia w kompozytowych elementach maszyn. Dynamika układów z wahadłem sferycznym. Drgania ustalone i nieustalone elementów konstrukcyjnych.
Inżynieria Mechaniczna