Szkoła doktorska Politechniki Warszawskiej

Wyszukiwarka promotorów i obszarów badawczych

Wykaz obszarów badawczych związanych z tagiem Rozpraszanie-energii:

# Obszar badawczy Dziedzina naukowa
1 Modelowanie i analiza dynamiki zderzeń nieliniowych elementów konstrukcyjnych uwzględniające rozpraszanie energii. Modelowanie i analiza dynamiki układów z elementami piezoelektrycznymi. Modelowanie i analiza dynamiki elementów konstrukcji, których właściwości lepkosprężyste opisane są równaniami różniczkowymi ułamkowego rzędu. Energy harvesting. Badanie tłumienia w kompozytowych elementach maszyn. Dynamika układów z wahadłem sferycznym. Drgania ustalone i nieustalone elementów konstrukcyjnych.